Hop til hovedindholdet

Sundheds- og Kulturforvaltningen logo

Temadag - Klasseledelse med fokus på psykisk sårbare elever


Dato og tid

Torsdag d. 30. september 2021 kl. 08:30 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 23:55

Sted

Gigantium, konferencesalen, Willy Brandtsvej 31, 9220 Aalborg Ø Gigantium, konferencesalen
Willy Brandtsvej 31
9220 Aalborg Ø

Temadag - Klasseledelse med fokus på psykisk sårbare elever


Arrangementsbeskrivelse

Der tages forbehold for COVID-19. Tilmeldte kontaktes, hvis arrangementet må udskydes.

Elevgruppen i ungdomsuddannelserne er i stigende grad præget af forskellige former for mistrivsel og psykisk sårbarhed, fx stress, depression, angst og ADHD. Det stiller lærerne over for den vanskelige opgave at forholde sig til en gruppe af elever, som reagerer meget forskelligt på undervisningen, men som har det fællestræk, at de har svært ved at ”tage sig sammen”. En måde at håndtere opgaven på er at udvikle lærernes klasseledelsespraksis, for det er især herigennem, at lærerne kan øge elevernes motivation og give dem støttende rammer for skolearbejdet.

Temadagens del I er for både lærere og ledere. Den giver et overblik over de udviklingstendenser, der ligger bag den voksende psykiske sårbarhed, og viser, hvordan elevers sårbarhed påvirker deres skolegang. Der bliver præsenteret praksisrettet teori om klasseledelse og en række konkrete forslag til, hvordan lærere kan udvikle deres undervisningen med henblik på det, der er allervigtigst for sårbare elever: tydelighed, struktur og gode relationer.

Temadagens del II er for lederne og sætter fokus på, hvordan det, vi har set på i del I, kan organiseres og faciliteres. Målet er, at det faktisk bliver ført ud i livet, og at det bliver til en fælles opgave for skolens lærere. For opgaven er for svær for den enkelte lærer.

Dagens oplægsholder er seniorrådgiver, ph.d. Dorte Ågård, Aalborg Universitet, der forsker i klasseledelse og selv har en baggrund som gymnasielærer. Programmet tilrettelægges, så deltagerne får rig lejlighed til at diskutere udfordringer og muligheder på deres egen skole. Vi anbefaler derfor, at min. to fra samme skole deltager sammen i temadagen, gerne flere.

Program

Ankomst med morgenbrød og kaffe 08.30-09.00    

Del I for lærere og ledere
09.00-09.05   Velkomst
09.05-10.00   Voksende mistrivsel og psykisk sårbarhed, baggrund og konsekvenser i                          skolen
10.00-10.30   Klasseledelse i teori – styring og kontakt
10.30-10.50   Pause
10.50-11.40   Klasseledelse i praksis – fokus på sårbare elever
11.40-12.10   Gruppediskussioner
12.10-12.30   Plenum

Frokost 12.30-13.15         

Del II for ledere
13.15-13.45   Erfaringer fra følgeforskning i ungdomsuddannelser i Aalborg om dagens                        tema
13.45-15.00   Hvordan organiserer og faciliterer man lærersamarbejde i forhold til                                  sårbare elever?

Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte Center for Mental Sundhed på 9931  1360

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Tlf: +45 99311955
sundhed.kultur@aalborg.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Tlf: +45 99311955
sundhed.kultur@aalborg.dk